Τρόποι παραγγελίας

α Βιβλία Έργα Τέχνης και οι Εικόνες Ο Ρόδαξ διατίθενται παγκόσμια ως εξής:
Κεντρική Διάθεση
Nonagro Investment & Trading Ltd  
www.nonagro.eu  
 Τηλ. 6979000176, -77, -78
Ο ΡΟΔΑΞ  
Σήμα κατατεθέν της Φιλοσοφικής Εταιρείας 
www.philosophic.eu
Books Works of Art
Luxury gold plated box
(6.5 x 4.8 x 1.9"- 0.96lbs/full)
(16.5 x 12.2 x 4.9 cm - 435 gr/full)
 with informative booklet in English and Greek.


Icons Exact Replicas™
All icons are accompanied by a 4-page brochure with the Icon Identity in 6 languages, its history and a brief of Exact ReplicasTM production protocols for unique quality and longevity.