Σκοπός της Τέχνης δεν είναι η αναπαράσταση της εξωτερικής εμφάνισης αλλά της εσωτερικής σημασίας. - Αριστοτέλης 
Η Ορθόδοξη Χριστιανική Τέχνη στοχεύει στην πνευματικότητα, με μορφές υπερβατικές, πέρα από τα εγκόσμια, σε αναζήτηση της Αρετής, της Πίστης και της Αγιότητας.